Instituut Mijnbouwschade trekt alle hoger beroepen over bevingsschades in (update)

Schadeopname bij een huis met bevingsschade
Schadeopname bij een huis met bevingsschade © ANP
Het Instituut Mijnbouwschade (IMG) heeft besloten de zeven nog lopende hoger beroepszaken per direct in te trekken. Daarnaast doet het IMG nog deze maand concrete voorstellen om de schadeafhandeling 'milder, makkelijker en menselijker te maken'.
Met het laten vallen van alle hoger beroepen geeft het IMG gehoor aan de wens die staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw maandag uitsprak.

Aanbeveling enquêtecommissie

Het IMG neemt het besluit naar aanleiding van de conclusies en aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie gaswinning. 'Mede op basis daarvan en een gesprek met de staatssecretaris is voor de korte termijn opnieuw gekeken naar de huidige afweging rond het instellen van hoger beroep.' Gedupeerden houden wel de mogelijkheid in bezwaar en beroep te gaan.

Gelijke gevallen gelijk behandelen

Het IMG zegt zoveel mogelijk Groningers een oplossing te willen bieden. 'Het is tegelijk zaak daarbij te zorgen dat gelijke gevallen, gelijk behandeld worden. We denken dat dit mogelijk is door in beginsel niet meer in hoger beroep te gaan bij uitspraken van de enkelvoudige kamer van de rechtbank Noord Nederland.'

Soms nog wel hoger beroep

Bij zaken die een 'breder belang' dienen kan het voorkomen dat het IMG wel hoger beroep instelt. 'Dat zullen we dan met een zeer grote mate van terughoudendheid doen. Richting betrokkenen betrachten we daarbij coulance zodat zij zo min mogelijk extra nadeel hebben van het feit dat er hoger beroep wordt ingesteld.'
Gedupeerden waarvan de hoger beroepszaak door het IMG is ingetrokken, zijn daar vandaag over geïnformeerd.
Als gedupeerde ben je nagenoeg kansloos
Merel Jonkheid - Groninger Bodembeweging
De Groninger Bodem Beweging (GBB) noemt het besluit van het IMG 'een goed begin'. 'We vragen al langere tijd aandacht voor de juridisering in de schadeafhandeling, en ook het rapport (van de enquêtecommissie, red.) benoemt dit', zegt Merel Jonkheid namens de GBB. 'Hopelijk wordt deze lijn doorgezet en wordt de schadeafhandeling daadwerkelijk milder, makkelijker en menselijker.'
Volgens Jonkheid is er nog een lange weg te gaan om de schadeafhandeling voor gedupeerden menselijker te maken.
'Als jij het als gedupeerde niet eens bent met je schadevergoeding, dan kun je kosteloos in bezwaar en beroep. Maar als het tot een rechtszaak komt, dan krijg je de landsadvocaat tegenover je. En om een rechtszaak te winnen zet het IMG daarnaast ook nog eens oneindig veel experts in. Als gedupeerde ben je nagenoeg kansloos. Ook zijn hoger beroepszaken in de toekomst nog niet uitgesloten. Genoeg reden dus om morgen te demonstreren tegen juridisering.'
Het bericht is aangevuld met een reactie van de Groninger Bodem Beweging.