Energieknooppunt Eemshaven wordt verder uitgebreid in de Oostpolder

Een hoogspanningsmast
Een hoogspanningsmast © ANP
De Oostpolder, een gebied bij de Eemshaven, is aangewezen als locatie voor de aanleg van een hoogspanningsstation van TenneT. De netbeheerder gaat op deze plek energie afkomstig van windmolens op zee omzetten voor verspreiding op het stroomnet aan land.
Het hoogspanningsstation moet verrijzen in het meest oostelijke deel van de Oostpolder, grenzend aan de N33 en de Oude Tjariet. TenneT heeft nog twee andere locaties in de Eemshaven op het oog. Op dit moment komt ongeveer een derde van alle in Nederland geproduceerde energie vanuit de Eemshaven.
De beoogde locaties (in het blauw) voor de aanleg van elektriciteitsinfrastructuur in de Eemshaven (Oostpolder)
De beoogde locaties (in het blauw) voor de aanleg van elektriciteitsinfrastructuur in de Eemshaven (Oostpolder) © Provincie Groningen

Infrastructuur

De netbeheerder is wettelijk verplicht om windparken op zee aan te sluiten op het hoogspanningsnetwerk, omdat het om een nutsvoorziening gaat. Voor het aansluiten op elektriciteitsnetten is uitbreiding en nieuwbouw van de infrastructuur noodzakelijk.

Gebiedsontwikkeling Oostpolder

TenneT heeft voor de locatie in de Oostpolder een overeenkomst afgesloten met de provincie en gemeente Het Hogeland. Daarin is onder meer de voorwaarde opgenomen dat TenneT bij de uitwerking van de plannen moet voldoen aan de kwaliteitseisen van de gebiedsontwikkeling van het gebied tussen de Eemshaven en Spijk.

Uitbreiding Eemshaven

De provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland willen de Eemshaven uitbreiden. Er lopen voorbereidingen om de Oostpolder geschikt te maken als nieuw bedrijventerrein. Daarmee willen ze de komst van grote bedrijven mogelijk maken.