Studenten en onderwijsinstellingen verdeeld over 'aanpassing' bindend studieadvies

Minister Robbert Dijkgraaf van hoger onderwijs
Minister Robbert Dijkgraaf van hoger onderwijs © ANP / Bart Maat
Minister Robbert Dijkgraaf van onderwijs is van plan het bindend studieadvies (BSA) aan te passen. Of het helemaal wordt afgeschaft is vooralsnog niet duidelijk, maar een verzachting ligt in de lijn der verwachting. Studenten en onderwijsinstellingen reageren verschillend.
De Hanzehogeschool Groningen is voorstander van het afschaffen van het BSA. De onderwijsinstelling besloot in november 2022 al het BSA vanaf studiejaar 2024-2025 in de ban te doen. De Hanze gaat het vervangen voor een persoonlijk studieadvies: 'We vinden het welzijn van studenten heel belangrijk. De leerroute moet bij de student passen. Daar hoort een andere, meer persoonlijke manier van studentbegeleiding bij. Op die manier hopen we studenten te behouden voor de Hanze, voor het hbo en de noordelijke samenleving', vertelt de woordvoerder van de Hanze.
Waarom zou je mensen die hun studie leuk vinden verplicht laten stoppen?
Annemarie Herbschleb - voorzitter Groninger Studentenbond
Ook de Groninger Studentenbond (GSb) is voorzichtig tevreden over de plannen van de minister, mits blijkt dat het inderdaad om afschaffing van het BSA gaat. 'Het BSA legt onnodige druk op bij studenten', zegt voorzitter Annemarie Herbschleb. 'We zijn echt faliekant tegen het idee van een BSA. Waarom zou je mensen die hun studie leuk vinden verplicht laten stoppen?' Toch blijft de GSb realistisch: 'Een volledige afschaffing verwachten we eigenlijk niet. Het liefste zien we het BSA naar nul punten gaan, maar elke vijf punten naar beneden is een goede stap.'

RUG is geen voorstander

Anders dan de Hanze, is de universiteit geen voorstander van de plannen van de minister. 'De RUG is, net als andere universiteiten in Nederland, voor een substantiële BSA', laat een woordvoerder van de RUG weten.
Wat is BSA en wat gaat er veranderen?
BSA staat voor bindend studieadvies. Bij veel universiteiten en hogescholen ligt dit op 45 punten. Dat betekent dat een eerstejaarsstudent minstens 45 van de 60 studiepunten moet halen om door te mogen met de opleiding in een tweede jaar.

Minister Dijkgraaf van hoger onderwijs wil hier, conform het regeerakkoord, iets aan veranderen. Welke aanpassing precies voorgesteld gaat worden door de minister, is nog onduidelijk. Een woordvoerder van het ministerie wijst op wat er in het coalitieakkoord staat: 'Studenten die in het eerste jaar de BSA-norm niet halen, krijgen de kans om in het tweede jaar de puntennorm alsnog te halen. Bij evident onvoldoende studievoortgang behoudt de instelling de mogelijkheid om een bindend studieadvies af te geven aan het einde van het eerste jaar en de student te begeleiden naar een beter passende opleiding. Met dit aangepaste BSA dragen we ook bij aan het verhogen van het studentenwelzijn.'