Gezamenlijke aanpak van ganzenoverlast

GRONINGEN - Boeren en natuurbeschermers slaan de handen ineen om de overlast door ganzen te beteugelen. Er zijn momenteel zoveel ganzen dat er weinig eten overblijft voor andere vogels.
Ook boeren hebben last van de overpopulatie, want ze vreten de weilanden kaal.

Organisaties als de Vogelbescherming, Natuurmonumenten en LTO Noord willen het aantal grijze ganzen op korte termijn halveren.