Onderzoek naar asbest in Groningse Cubastraat

GRONINGEN - De gemeente Groningen gaat onderzoeken hoeveel asbest er precies in de bodem zit op de speelplaats aan de Cubastraat. Onlangs is in de bodem een kleine hoeveelheid asbest gevonden.
Een onderzoeksbureau neemt nu bodemmonsters die worden onderzocht. Omdat het terrein deels is verhard en deels is bedekt met boomschors is er geen gevaar voor de gezondheid.
Het terrein wordt daarom ook niet afgezet, wel geeft de gemeente het advies om spelende kinderen niet op de speelplaats te laten graven. De omwonenden zijn per brief geïnformeerd over het asbest-onderzoek.