Seaports eist werk voor langdurig werklozen

DELFZIJL - Groningen Seaports eist bij de aanbesteding van werk steeds vaker dat de aannemers langdurig werklozen in dienst nemen en opleiden. Houdt een aannemer zich daar niet aan, dan dreigen torenhoge boetes.
Zo verplichtte het aannemersbedrijf BAM zich bij de aanleg van de kades in de Wilhelminahaven vijftien langdurig werklozen aan werk te helpen en op te leiden op straffe van een boete van 750.000 euro als het bedrijf in gebreke zou blijven.
Groningen Seaports hoopt erop dat de boetes in de toekomst niet meer nodig zullen zijn, omdat aannemers het als een sociale plicht gaan zien om werklozen in dienst te nemen en op te leiden.