Wie zijn de medestanders van BBB in de provincie?

Koeien in een stal
Koeien in een stal © Steven Radersma/RTV Noord
Een aardverschuiving in de Provinciale Staten in Groningen: nieuwkomer BBB is er met twaalf zetels ineens de grootste partij. Het is zelfs groter dan de tweede en derde partij bij elkaar, PvdA en GroenLinks. De partij gaat dus formeren. Maar met welke partijen kán dat eigenlijk?
In welke partijen vindt de BBB medestanders in de provincie op vijf belangrijkste thema's? Een overzicht.

Stikstof

Verreweg het belangrijkste standpunt van de BoerBurgerBeweging betreft natuurlijk het stikstofbeleid. Gevestigde partijen als VVD, D66, CDA en ChristenUnie willen het Europese beleid volgen, met als mogelijk gevolg het halveren van de veestapel en het gedwongen uitkopen van boerenbedrijven. BBB staat daar lijnrecht tegenover. 'We staan niet toe dat er voor onhaalbare stikstofdoelen boerenbedrijven onteigend worden.' De partij dringt daarnaast aan op een ander stikstofrekenmodel.
Het wordt ongetwijfeld het spannendste thema in de onderhandelingen. BBB's standpunt rijmt niet met de traditionele dorps- en boerenpartijen CDA en ChristenUnie. Zij willen zo min mogelijk gedwongen uitkoop, maar zijn wel van mening dat boeren juist baat hebben bij een voortvarende opvolging van het Europese stikstofbeleid, zodat boeren snel duidelijkheid hebben.
Toch vindt BBB wel bondgenoten op dit vlak. Naast PVV en FvD is dat nadrukkelijk ook Groninger Belang, dat drie zetels verwierf. 'Groningen is en blijft een agrarische provincie. Die moet niet fungeren als uitvoeringsinstantie voor mogelijke onzalige plannen van het kabinet.'
- Medestanders: Groninger Belang, PVV, FvD
- In het midden: CDA, PvhN
- Tegenstanders: GroenLinks, PvdA, VVD, D66, CU, SP, PvdD, Volt
Koeien in de wei
Koeien in de wei © Geert Jan Darwinkel/RTV Noord

Windmolens en zonnepanelen

BBB is stellig over de aanleg van groene energiebronnen in de provincie. 'Bouw van megawindturbines op land wordt zoveel mogelijk beperkt.' En: 'Bij zwaarwegende bezwaren van inwoners wordt een project niet uitgevoerd of slechts na volledige tegemoetkoming aan die bezwaren.' Verder wil de partij niet alleen de aanleg van zonneparken - zeker op landbouwgrond - beperken, maar ook een lange termijn plan maken om oude zonneparken te vervangen door woonwijken of bedrijventerreinen.
Alle partijen in Groningen zeggen 'liever' geen windturbines op het land in de provincie te hebben, en in te zetten op wind op zee - maar desondanks sluiten gevestigde partijen als GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie de bouw ervan niet bepaald uit. Net als BBB, dat met 'zoveel mogelijk beperkt' ook een slag om de arm houdt in de bewoording. Wil de partij dit thema zwaar laten wegen, dan heeft ze de beste handlangers aan Groninger Belang ('Als ze moeten komen, dan op zee en niet op land'), VVD, PVV en Forum voor Democratie.
En een kerncentrale in de Eemshaven dan? Daar is de partij voor, net als FvD, Volt en, zij het voorzichtiger, VVD.
- Medestanders: Groninger Belang, VVD, PVV, FvD
- In het midden: SP, CDA, PvdA, ChristenUnie
- Tegenstanders: D66, Volt, GroenLinks, PvdD, PvhN
Windmolens
Windmolens © Hielke Bosch

Woningbouw

Woningen bouwen? Zoveel mogelijk in bestaande kernen, en niet op landbouwgrond, is BBB stellig. En: 'Bestaande gebouwen een nieuwe woonbestemming geven is een mooie manier om woningen te realiseren zonder nieuwe ruimte te gebruiken.'
In deze felheid vindt BBB eigenlijk alleen GroenLinks. Die wil woningbouw op bestaande plekken om het groene buitengebied te sparen. Veel andere partijen, waaronder VVD, PvdA, CDA, D66, ChristenUnie, PvdD, Partij voor het Noorden en PVV, vinden dat er wél gebouwd mag worden aan de rand van bestaande kernen - vooral omdat het volgens die partijen niet anders kan. De grootste tegenstander heeft BBB op dit vlak aan Groninger Belang: die is juist voorstander van grootschalige nieuwbouw.
Overigens vinden bijna alle partijen (op GroenLinks, PvdD en SP na) dat gemeenten zelf meer vrijheid moeten krijgen in waar woningen gebouwd mogen worden. Toch: aangezien nieuwbouw aan de randen van dorpen en steden vaak ten koste zal gaan van landbouwgrond, kunnen de spanningen in dit thema wel eens hoog oplopen.
- Medestanders: GroenLinks
- In het midden: VVD, PvdA, D66, CDA, CU, PVV, PvdD, PvhN, Volt, SP, FvD
- Tegenstanders: Groninger Belang
Een appartementencomplex in aanbouw in Oude Pekela
Een appartementencomplex in aanbouw in Oude Pekela © Sander Slager/RTV Noord

Openbaar vervoer en verkeer

Het is een veelvoorkomend standpunt bij de linkse, christelijke en lokale partijen: niet (verder) bezuinigen op het openbaar vervoer. Nu al betaalt de provincie bij om buslijnen open te houden. Toch gooit BBB er een schep bovenop: 'Bussen stoppen ook in dorpskernen, niet alleen maar op de doorgangsweg erlangs. Het aantal nachtelijke uren zonder openbaar vervoer moet zo klein mogelijk zijn, zodat bewoners van het platteland dezelfde vervoersmogelijkheden hebben als Stadjers.'
Daarnaast is de partij wel voorstander van de Nedersaksenlijn, maar wuift de partij de Lelylijn weg. BBB steekt dat geld liever in bestaande verbindingen. Opvallend is dat de partij ook vindt dat de N33 verdubbeld mag worden - óók als dat ten koste gaat van groen.
Op de Kieskompas-stelling 'Provincie Groningen moet extra geld investeren in het openbaar vervoer, ook al is er dan minder geld voor het autoverkeer', worden de partijen als volgt ingedeeld:
- Medestanders: PvdD, Volt, D66, CU, SP, PvhN, GroenLinks, PvdA
- In het midden: Groninger Belang, PVV
- Tegenstanders: CDA, VVD
Een streekbus op weg naar Winschoten
Een streekbus op weg naar Winschoten © Geert Jan Darwinkel/RTV Noord

Groningen Airport Eelde

Airport Eelde was een van de heetste hangijzers in de verkiezingsstrijd, maar na de verkiezingsuitslag wordt de soep niet zo heet gegeten als-ie opgediend werd.
BBB is groot voorstander van Airport Eelde, en vindt dat de provincie samen met bedrijven moet investeren in de luchthaven. Daarop vindt de partij de VVD als grootste medestander, maar ook Groninger Belang, Partij voor het Noorden, CDA, PVV en FvD zijn de luchthaven gunstig gezind.
- Medestanders: VVD, PVV, FvD, PvhN, CDA, Groninger Belang, PvdA, CU, D66, Volt
- Tegenstanders: PvdD, SP, GroenLinks
Groningen Airport Eelde
Groningen Airport Eelde © Arjan Kamphuys/RTV Noord

En de gaswinning dan?

In aanloop naar de verkiezingen was er veel rumoer rondom een Tweede Kamermotie van september vorig jaar, waarin het opendraaien van de gaskraan volgens BBB 'geen taboe' mag zijn. Maar in de provincie is de partij stellig. 'Stoppen met de gaswinning omdat dit niet veilig kan. De slechte afhandeling van alle gestapelde mijnbouwschade is een nationale schande en gaan we direct aanpakken', schrijft de partij - waardoor BBB hierin amper verschilt met andere fracties.
Asielbeleid is niet als thema opgenomen in dit artikel, omdat het grotendeels in handen is van de Rijksoverheid en de gemeenten. Ook heeft BBB niks over het thema in haar verkiezingsprogramma staan.