Petitie Grafisch Museum 600 keer ondertekend

Het Grafisch Museum
Het Grafisch Museum
GRONINGEN - Al ruim 600 mensen hebben een petitie ondertekend tegen het stopzetten van de subsidie aan het Grafisch Museum in Groningen.
De kunstraad Groningen heeft het provinciebestuur geadviseerd om met ingang van 2013 de subsidiekraan dicht te draaien. Als dat voorstel wordt overgenomen betekent dat sluiting van het Grafisch Museum. In de petitie aan het provinciebestuur wordt de provincie opgeroepen te streven naar behoud van het Grafisch Museum, temeer omdat anders zo'n 40 betrokken vrijwilligers hun baan verliezen.