Grootste groene waterstoffabriek ter wereld komt in Noordzee boven Groningen (update)

Een groene waterstoffabriek
Een groene waterstoffabriek © ISPT
In de Noordzee boven Groningen komt de grootste groene waterstoffabriek ter wereld. De fabriek komt naast een windmolenpark en moet in 2031 klaar zijn voor gebruik.
Het windpark is goed voor circa 500 Megawatt elektrolysecapaciteit. De fabriek zal worden aangesloten op het waterstofnetwerk dat Gasunie wil aanleggen op de Noordzee.
Het gebied in zee boven Groningen is gekozen omdat hier al een windpark gepland stond voor de productie van elektriciteit. Ook kan mogelijk een bestaande aardgasleiding worden hergebruikt voor het transport naar land én kan het gebied goed aangesloten worden op het waterstofnetwerk op land.

Draagvlak in Groningen

In de regio Groningen is veel draagvlak voor de komst van dit project. Dit project zal het eerste zijn waarbij waterstofproductie op zee op grote schaal wordt toegepast. Hiermee doen het Rijk, betrokken bedrijven en netbeheerders waardevolle ervaring op met deze nieuwe techniek die een grote rol gaat spelen in het energiesysteem van de toekomst.
De fabriek komt naast gebied 7, waar ook de bouw van een nieuw windpark gepland staat
De fabriek komt naast gebied 7, waar ook de bouw van een nieuw windpark gepland staat © Rijksoverheid

'We lopen wereldwijd voorop'

Minister Rob Jetten: 'Met dit plan lopen we wereldwijd voorop. Het is bovendien een flinke stap bovenop de doelstelling uit het Klimaatakkoord in 2030. Het gebied hebben we nu al als voorkeurslocatie aangewezen, zodat de voorbereidingen snel kunnen beginnen en we de sector duidelijkheid geven zodat zij hun investeringsplannen kunnen gaan maken. Ik ben ook erg blij met de steun die we van de lokale overheden krijgen. De provincie en de gemeentes zetten vol in op een groene economie waarbij de productie van duurzame energie centraal staat.'

Proefdraaien met kleiner project

Als opstap naar dit project, wordt gewerkt aan een kleinere pilot met een elektrolysecapaciteit van circa 50-100 Megawatt. Hiermee moeten de eerste mankementen uit de techniek gehaald worden zodat het project van 500 Megawatt efficiënt gerealiseerd kan worden. Later dit jaar wil de minister ook voor dit kleinere project een voorkeurslocatie kiezen.
Het waddengebied moet natuurlijk niet de rekening gaan betalen van de energietransitie
Ineke van Gent, burgemeester van Schiermonnikoog

Schiermonnikoog is niet onverdeeld enthousiast

De gemeente Schiermonnikoog is ‘in principe niet tegen’ de bouw van een waterstoffabriek boven het eiland. Wel vindt ze dat de kwetsbaarheid van het gebied voorop staat. Zo moet goed onderzocht worden op welke manier de waterstof getransporteerd wordt naar het vasteland.
'Het Rijk heeft aangegeven dat dit via bestaande gasleidingen moet, maar dat hiervoor nog wel onderzoek nodig is', zegt burgemeester Ineke van Gent. De eilanders zien het namelijk niet zitten dat op het eiland en in de Waddenzee gegraven wordt. 'We hebben hier de discussie over graafwerkzaamheden voor stroomleidingen van een nieuw windmolenpark namelijk al.'
Schier vindt dat het Rijk keuzes moet maken. Van Gent: 'De Waddenzee staat er op zich niet heel goed voor. De minister moet zich realiseren: als we nieuwe dingen willen doen voor de energietransitie, dan moeten we een aantal andere zaken kritisch onder de loep nemen. Dan gaat het om de stroomkabel van het windmolenpark, maar ook om de gaswinning in het gebied. Die moet van tafel. Het waddengebied moet natuurlijk niet de rekening gaan betalen van de energietransitie.'
Update: Dit bericht is aangevuld met een reactie van burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog.