SuikerUnie mag uitbreiden van gemeente Groningen

GRONINGEN - SuikerUnie krijgt toestemming om de fabriek in Hoogkerk uit te breiden.
De gemeente Groningen gaat het bestemmingsplan aanpassen waardoor de bouw van een vijfde metershoge silo mogelijk wordt.
Omwonenden hadden bezwaar ingediend tegen de uitbreiding maar de gemeente legt die naast zich neer. Volgens wethouder De Vries is de fabriek te belangrijk voor de werkgelegenheid en identiteit van de Stad.