Loopbaancheque moet jongere aan het werk helpen

GRONINGEN - De jeugdwerkloosheid in stad en provincie is weer gestegen naar het niveau van december 2009, het hoogtepunt van de crisis.
In totaal zijn er in Groningen bijna 3000 jongeren werkzoekende. Vooral de laatste maanden stijgt het aantal weer. Om bedrijven te stimuleren om jongeren in dienst te nemen, komen veel Groninger gemeenten nu met een Loopbaancheque. Een bedrijf dat een jongere een jaarcontract aanbiedt, kan 2500 euro krijgen. Voor een halfjaarcontract kan de werkgever een bijdrage van 1500 euro aanvragen.
Om in aanmerking te komen voor de Loopbaancheque kunnen bedrijven zich tot 1 oktober melden. In eerste instantie hebben de gemeenten 100.000 euro beschikbaar gesteld, daarna wordt gekeken wat het effect is van de maatregel.