Inwoners De Groeve in de stank

DE GROEVE - Bewoners van De Groeve bij het Zuilaardermeer zitten sinds vrijdag in de stank door overstroming van het riool. Tijdens werkzaamheden aan de riolering ging er iets mis.
Putten lekken en ook een sloot achter de huizen is vervuild met stinkend rioolwater. Gevolg is dat veel mensen door de stank niet meer in hun eigen tuin kunnen zitten.
Zondag liep ook de werksleuf gedeeltelijk vol met rioolwater door een nieuw lek. De Milieudienst heeft monsters genomen van het water in de stinkende sloot. Het Waterschap Hunze & Aa's zegt binnen twee dagen het rioolwater weg te pompen.
Gezien de risico's voor de volksgezondheid heeft Plaatselijk Belang De Groeve de bevolking opgeroepen kinderen uit de buurt van sloten en werksleuf te houden.