PvdA-Statenfractie wijst akkoord met Rijk af

GRONINGEN - De Partij van de Arbeid in Provinciale Staten van Groningen wijst het zogeheten bestuursakkoord met het Rijk van de hand. De Partij is slecht te spreken over de financiering ervan.
In het bestuursakkoord wil de Rijksoversheid afspraken maken met gemeenten en provincies voor de aanpak van ondermeer werkloosheid en zorg voor verstandelijk gehandicapten en dementerende ouderen.
De PvdA zegt een groot voorstander te zijn van het onderbrengen van meer taken bij lagere overheden. Maar het is volgens de partij onaanvaardbaar dat er aanzienlijk minder geld voor die taken beschikbaar wordt gesteld.
Volgens de PvdA in Provinciale Staten betalen provincies en gemeenten op die manier de bezuinigingen van de overheid.