Oud-burgemeester Vlietstra van Winschoten in Senaat

DEN HAAG - De Statenfracties van de PvdA in Drenthe enFriesland hebben maandag, tegen de zin van de landelijke partijleiding, bijde verkiezingen van de Eerste Kamer unaniem hun stem uitgebracht op oud-burgemeester Janny Vlietstra van Winschoten. Zij stond pas als vijftiende op de kieslijst.
De Statenfracties waren het er niet mee eens dat niemand uit de noordelijke

provincies namens de PvdA in de Eerste Kamer zou komen. 'Het Noorden is tijdens de laatste verkiezingen als enige regio rood gekleurd', zegt de Drentse PvdA-fractievoorzitter Eddy Veenstra, 'Het is logisch dat we een regionale vertegenwoordiger in de Eerste Kamer willen hebben.'
De Statenfractie van de PvdA in Groningen koos wel voor de landelijke
partijlijn. 'Anders wordt het een rommelpotje', vindt fractievoorzitter
Ankie Beenen. Zij vindt ook dat de regionale invloed in de Eerste Kamer
groter moet zijn, maar niet op deze manier.