Nieuwe cao bij Icopal Hoogkerk

HOOGKERK - De vakbonden hebben een principe-akkoord bereikt over een nieuwe cao voor het personeel van Icopal in Hoogkerk.
De cao geldt voor 1 jaar. De 150 medewerkers van het dakdekkingbedrijf , het vroegere Esha, krijgen er twee procent loon bij.
Het akkoord wordt over twee weken voorgelegd aan de vakbondsleden.