Rutte en Vijlbrief brengen 'verrassingsbezoek' aan Groningen

Groninger Bodem Beweging en Groninger Gasberaad in gesprek met Rutte en Vijlbrief
Groninger Bodem Beweging en Groninger Gasberaad in gesprek met Rutte en Vijlbrief © Twitter @MinPres
Minister-president Mark Rutte en staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw hebben maandagmiddag een bezoek gebracht aan Garmerwolde en Loppersum. Het kabinet bereidt een officiële reactie voor op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Gaswinning. Van tevoren was geen ruchtbaarheid gegeven aan het bezoek.
Op Twitter delen de premier en de staatssecretaris foto's van gesprekken met de Groninger Bodem Beweging en het Gasberaad. 'We hebben het bekende verhaal verteld', zegt Coert Fossen van de Groninger Bodem Beweging. Het rapport van de parlementaire enquêtecommissie noemt hij een 'gamechanger'. 'Dat rapport was nodig voor een duw in de goede richting. Ik heb goede hoop dat de aanbevelingen worden overgenomen.'

Oplossingen

Er moet veel gebeuren, zegt Fossen: 'Ten eerste is het natuurlijk belangrijk dat de gaskraan dicht gaat. Dat is belangrijk voor het perspectief. Want zolang de gaskraan open is, zal er niets veranderen. Pas als de kraan dicht is, kan je gaan aftellen naar het einde van de bevingen. De zogeheten 'waakvlam' ziet hij niet zitten: 'Ook dan wordt er nog steeds behoorlijk veel uit de grond gehaald.'
'Daarnaast is het belangrijk dat schadeherstel en het versterken van woningen sneller en minder bureaucratisch gaat. Nu controleert de NAM daar nog erg veel en elke budgetoverschrijding wordt onder de loep genomen. Daardoor duurt het veel te lang.'

Psychologische schade

Ook wil Fossen dat aandacht komt voor de psychologische schade die is aangericht. 'De RUG heeft een onderzoek gedaan waaruit blijkt dat tienduizenden mensen die wonen in aardbevingsgebied structureel meer stress ervaren. Heb aandacht voor die ellende.'
Ook Jan Wigboldus van het Groninger Gasberaad was bij de gesprekken aanwezig en heeft Rutte en Vijlbrief gewezen op het psychologische aspect. 'Wat ik heb ingebracht is dat ze moeten beseffen dat er een halve generatie is opgegroeid met deze problemen. Dat is heel zorgwekkend. Denk daarbij aan kinderen die bijvoorbeeld een jaar over moesten doen op school omdat ze veel stress ervaarden van de bevingen. Voor die mensen moeten persoonlijke lange termijnoplossingen komen, in plaats van dat je een generieke oplossing bedenkt voor iedereen.'

'Aandachtig geluisterd en instemmend geknikt'

Wigboldus vertelt dat hij zich vooral op staatssecretaris Vijlbrief richtte, die volgens hem goed op de hoogte was van de situatie: 'Hij moet straks namens het kabinet met oplossingen komen. We wilden hem een duidelijk verhaal meegeven.'
Volgens Fossen waren de premier en de staatssecretaris geïnteresseerd in wat hen verteld werd. 'Ze hebben aandachtig geluisterd en instemmend geknikt.'

Beter luisteren

Zowel premier Rutte als staatssecretaris Vijlbrief benadrukte op Twitter dat ze het belangrijk vinden dat de Groningers gehoord worden. 'Het is belangrijk dat hun opvattingen en ideeën worden meegenomen in de kabinetsreactie', schrijft Rutte.
'Te lang zijn de zorgen van Groningers niet serieus genomen. Groningers kunnen pas weer de overheid vertrouwen als de overheid Groningers vertrouwt', schrijft Vijlbrief.