Watersporters niet welkom op deel wad

Grote delen van de Waddenzee blijven gesloten voor watersporters.Dat heeft de Raad van State besloten.
De minister heeft voornamelijk in het oostelijk waddengebied een aantal gebieden op slot gedaan voor de watersporters. Dat is gebeurd ter bescherming van de vogels.
Het watersportverbond stapte naar de Raad van State omdat het ministerie
zich zou baseren op verkeerde cijfers. De bezwaren zijn nu van tafel geveegd.