Groninger raad tegen akkoord met Rijksoverheid

© E. Heeres
GRONINGEN - De overgrote meerderheid van de gemeenteraad van Groningen is tegen het bestuursakkoord van gemeenten met het rijk. Daarover is een motie aangenomen.
De meerderheid van de raad vindt dat de gemeente teveel extra taken krijgt, zonder bijbehorend budget. Alleen CDA en VVD steunden de motie niet. Eerder spraken ook burgemeester en wethouders van Groningen zich al uit tegen het bestuursakkoord, tenzij er alsnog aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Dat zou voor 8 juni moeten gebeuren, want dan stemmen gemeenten over het akkoord.