'Rijk zal moeten meebetalen aan nieuw gemaal'

GRONINGEN - De rijksoverheid moet meebetalen aan de bouw van een gemaal bij Lauwersoog. Dat vinden de noordelijke waterschappen Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân.
De beide waterschappen werken samen aan plannen voor de bouw van het tweede grootste gemaal van Nederland. Dat zou er moeten komen, omdat door de stijgende zeespiegel de natuur op den duur gevaar kan lopen. Het rijk wil dat het eerder wordt gebouwd dan de waterschappen nodig achten. Die vinden op hun beurt dat het rijk dan ook met geld over de brug moet komen.