Nog zeven rioolgemalen op de lijst voor renovatie

GRONINGEN - Waterschap Noorderzijlvest gaat de komende jaren zeven rioolgemalen in onze provincie renoveren.
Het zijn de laatste rioolgemalen die nog gerenoveerd moesten worden, vijftien andere zijn de afgelopen jaren al aan de beurt geweest. De opknapbeurt kost alles tezamen bijna 5 miljoen euro.
Het gemaal aan het Damsterdiep in de Stad wordt nu onder handen genomen. Dat gebouw is een rijksmonument en het is ook het grootste gemaal van Noorderzijlvest. Na de renovatie wordt daar een expositie- en educatieruimte ingericht.