Leger des Heils opent buurtsteunpunt

GRONINGEN - Het Leger des Heils opent vandaag het buurtsteunpunt 'Bij Bosshardt' in de Groninger Oosterparkwijk.
'Bij Bosshardt' is een ontmoetingsplek, waar wijkbewoners elkaar kunnen leren kennen. Het is de bedoeling dat ze elkaar gaan helpen. Medewerkers van 'Bij Bosshardt' kunnen, als dat nodig is, wel de weg wijzen naar hulpverlenende instanties. Door de onderlinge band in een wijk te versterken, hoopt het Leger des Heils meer preventief te kunnen werken. In heel Nederland zijn momenteel twaalf Bij Bosshardt-steunpunten.