Stadspartij wil burgerinitiatief anders opzetten

© E. Heeres
GRONINGEN - De Stadspartij wil Groningers de kans geven om zelf voorstellen op de agenda van de gemeenteraad te zetten.
Het burgerinitiatief werkt bij veel gemeenten niet, volgens de Stadspartij. De voorgestelde opzet zou veel effectiever zijn. Burgers kunnen dan via de website van de gemeente alle raadsfracties benaderen. De burger bepaalt vervolgens met welke voor het voorstel geïnteresseerde fractie hij verder wil. Zo kan een idee altijd op steun een of meer fracties rekenen.