Genoeg animo voor ligplaatsen in haven Winschoten

GRONINGEN - De initiatiefnemers van het plan om twaalf vaste ligplaatsen te creëren in Winschoten hebben niet te klagen over belangstelling.
Twaalf scheepseigenaren hebben zich inmiddels gemeld voor een plek aan de kades nabij de Tramwerkplaats. Het voorstel komt oorspronkelijk van de raadsfractie van de Partij voor het Noorden, en het plan valt goed samen met andere plannen voor het havengebied in Winschoten.
Met het plan wil de partij ook de water- en binnenvaart historie terug laten komen in het havengebied. Het is niet de bedoeling dat de haven van de Molenstad een museumhaven wordt. Het selectiecriterium om in de haven te mogen liggen is dat het schip is ingeschreven bij het Nationaal Register Varende Monumenten van de Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen. Zowel schepen uit de categorie A en B (varend monument) als de categorie C (historisch casco) komen in aanmerking voor een ligplaats.