Gedichten krijten op de stoep in de Stad

GRONINGEN - De stoepen in de binnenstad van Groningen worden in denacht van donderdag op vrijdag voorzien van honderden stoepkrijtgedichten.
Het is een project van Joost Oomen, de huisdichter van de Rijksuniversiteit Groningen. Oomen geeft zeventig studenten een pak stoepkrijt en een dichtbundel.
Hiermee zetten ze tot het ochtendgloren de gehele binnenstad onder de poëzie. Sinds 2000 stelt de RUG elk studiejaar een huisdichter aan.