GS wil alsnog 35 miljoen voor Forum; VVD twijfelt

GRONINGEN - Dinsdagmiddag werd bekend gemaakt dat Gedeputeerde Staten van Groningen alsnog bereid zijn 35 miljoen euro subsidie te steken in het Groninger Forum.
De eerste subsidie-aanvraag werd afgewezen, omdat provinciale staten te weinig vertrouwen hadden in een gezonde exploitatie van het Forum. Dat leidde toch een heftige aanvaring tussen de provincie en het stadsbestuur.
Een onafhankelijke commissie onder leiding van Jan Terlouw kwam vervolgens tot de conclusie dat een goede exploitatie wel degelijk mogelijk is, en dat het Forum een belangrijke impuls is voor Groningen. Mede op basis van dit onderzoek willen GS alsnog 35 miljoen euro beschikbaar stellen. De nieuwe subsidie-aanvraag wordt met een positief advies aan provinciale staten voorgelegd.
De VVD statenfractie twijfelt over de steun voor het Forum. De partij is nog niet overtuigd van het nut. De VVD was altijd tegen de steun maar zit nu in het dagelijks Provinciebestuur.
En het nieuwe college van Gedeputeerde Staten is positief over het nieuwe subsidieverzoek voor het Forum. De oppositie blijft tegen.
Dus heeft de VVD de sleutel in handen. De partij wil vooralsnog bedenktijd.
De totale kosten van het Forum bouwproject bedragen 190 miljoen.