Waterberging tussen industrie en Borgsweer

BORGSWEER - Groningen Seaports wil ook een waterberging aanleggen tussen industriegebied Oosterhorn en Borgsweer. Eerder was al een kilometerslange aarden wal gepland.
De aarden wal is bedoeld om de oprukkende industrie aan het oog van het dorp te onttrekken. De waterberging moet een extra buffer gaan vormen.
De plannen verkeren nog in een heel pril stadium en moeten nog worden voorgelegd aan de gemeente Delfzijl, het waterschap en staatsbosbeheer. Vandaar dat Seaports er nog niks over wil zeggen. Het dorp is al wel op de hoogte gesteld.