'Motie van zorg' over ziekenhuiszorg krimpgebieden

GRONINGEN - Provinciale Staten hebben een 'motie van zorg' aangenomen over de ziekenhuiszorg in Noord- en Oost-Groningen. Daarin vragen ze de regering om extra aandacht voor deze regio.
De motie werd ingediend door de ChristenUnie en de SP. Beide partijen wijzen erop dat kwalitatief goede en bereikbare ziekenhuiszorg niet alleen voor patiënten belangrijk is maar ook voor de leefbaarheid in de regio.