Stad legt basdreun aan banden

GRONINGEN - Een norm voor bastonen bij feesten en evenementen in de stad Groningen moet overlast voor omwonenden terugdringen.
Volgens de gemeente zorgen de lage tonen voor de meeste klachten, ook omdat de dreunende bassen vaak kilometers verderop nog zijn te horen. Eerder dit jaar leidde plannen voor aanpassing van geluidsnormen nog tot fel protest waarna de wethouder Visscher bakzijl haalde in de raad. Wethouder Jannie Visscher denkt met dit plan een goed alternatief te hebben gevonden.
De bastonennorm wordt al met succes toegepast in steden als Amsterdam, Utrecht en Nijmegen. De grens in Groningen ligt, als het aan het stadsbestuur ligt, straks bij 100 dBc.