Schoolbesturen Lauwers & Eems en VCPO Noord Groningen willen voor volgend jaar fuseren

Samenwerkingsschool 't Groenland in Zuidwolde
Samenwerkingsschool 't Groenland in Zuidwolde © Jeroen Berkenbosch/RTV Noord
‘We doen dit om de problemen die spelen in onze regio, zoals de leerlingenkrimp, het hoofd te bieden’, aldus de schoolbesturen van Lauwers & Eems (openbaar) en VCPO Noord-Groningen (christelijk). Ze willen graag samengaan om een sterkere organisatie te worden.
Het gaat om een fusie van besturen. ‘Het is dus geen scholenfusie. Die blijven gewoon zoals ze nu zijn’, legt Aris Fickweiler, directeur-bestuurder van Lauwers & Eems (L&E) uit. ‘We willen meer bestuurskracht creëren.'
Zijn toekomstige collega Simon van der Wal, directeur-bestuur bij VCPO Noord-Groningen (VCPO), vult hem aan: ‘In de praktijk werken we al op veel gebieden samen. Het is voor ons logisch dat we deze volgende stap zetten. We zien echt een meerwaarde van de samenwerking, omdat we ook heel veel scholen in dezelfde dorpen hebben.’
Doordat in het gebied van de beide organisaties het aantal leerlingen in het basisonderwijs steeds verder afneemt, is al een aantal samenwerkingsscholen ontstaan.
Leerkrachten hebben 30 scholen waar ze uit kunnen kiezen in plaats van 15
Aris Fickweiler, bestuur L&E

Plek waar leerkrachten willen werken

Er ontstaat volgens de twee bestuurders een ‘solide’ en ‘aantrekkelijke werkgever’ voor leerkrachten. ‘Want die hebben in plaats van vijftien scholen waar ze kunnen werken opeens de keuze uit dertig’, legt Fickweiler uit. Beide besturen hebben vijftien scholen.
Daarnaast ontstaat er een organisatie die efficiënter is en geld bespaart, doordat niet alles dubbel gedaan hoeft te worden.
In 2018 zijn de besturen al begonnen met de gesprekken over een fusie. Ouders zijn betrokken geweest bij het proces en zijn op verschillende momenten geïnformeerd over de stand van zaken.

Keuzevrijheid voor ouders

Er is afgesproken dat ook in de nieuwe organisatie ouders zo veel mogelijk een keuze voor een school blijven houden.
‘Als bijvoorbeeld een aantal scholen vanwege te weinig leerlingen moet samengaan, dan pakken we dat op dezelfde manier aan als voorheen. Dan bekijken we wat de ouders en medezeggenschapsraad van de scholen willen’, zegt Fickweiler. ‘Dat traject van 'wordt het een samenwerkingsschool, een openbare of een christelijke', gaan we samen doorlopen.’
‘Bestuurlijk is dat straks ook makkelijker om te regelen, omdat je geen twee organisaties meer hebt. Je hoeft dan dus ook de vraag niet te stellen onder welk bestuur de school komt.’ zegt Fickweiler.
‘Daarbij kun je natuurlijk als bestuur gaan kijken hoe de spreiding is van het christelijke en het openbare onderwijs in het gebied’, zegt van der Wal. 'Er zijn natuurlijk ouders die zeggen: met een samenwerkingsschool vinden wij onze identiteit niet voldoende terug. Die kiezen dan vaak nog voor een openbare school of een christelijke school. Dat kan ook in een dorp verderop zijn. Dat soort keuzes, die zijn er en die zullen er ook blijven.’
Fickweiler en Van der Wal gaan ook de nieuwe samenwerkingsorganisatie leiden.

Voortgezet onderwijs

Lauwers & Eems heeft ook een voortgezet onderwijs-tak die zich afsplitst van de nieuwe organisatie. Daarvoor wordt de stichting Het Hogeland College opgericht. Deze stichting komt dan samen met de Stichting VO Eemsdelta, onder bestuurlijke aansturing en intern toezicht van stichting holding VO Noord Groningen.
De fusie is nog geen feit, omdat de gemeenten waarin de scholen zich bevinden nog hun goedkeuring moeten geven. Het Hogeland bespreekt de fusie op woensdag 19 april. Ook wordt de fusie nog door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap getoetst.
Het streven is dat de nieuwe organisatie van start gaat op 1 augustus 2023.