BV Veendam zoekt nog altijd vier ton

VEENDAM - BV Veendam is volgens directeur Henk Eising nog altijd op zoek naar ruim vier ton om te kunnen overleven. "Om het huidige seizoen goed af te wikkelen, is nog een bedrag van 125.000 euro nodig. Het tekort op de begroting van komend seizoen is 284.000 euro", zegt Eising.
Eising probeerde de gemeente zo ver te krijgen om de stadionhuur (128.000 euro) voor komend seizoen op te schorten. Burgemeester en wethouders willen daar niet aan. Alleen voor het onderhoud (60.000 euro) is wat B en W betreft een constructie te bedenken. Het besluit is voor Eising 'twee stappen terug'.
Andere mogelijkheden om BV Veendam van de ondergang te redden zijn er wel. Eising zegt nog in gesprek te zijn met een mogelijke nieuwe extra hoofdsponsor. Hij hoopt daar de komende dagen meer duidelijkheid over te kunnen geven. Uiterlijk 15 juni moet de KNVB een sluitende begroting van de club hebben ontvangen.

Lijken in de kast

BV Veendam had gedacht dit seizoen met een schone lei te beginnen. Bewindvoerder en curator Wim Entzinger had na het dreigende faillissement een crediteurenakkoord gesloten. Nieuwe financiële problemen kwamen echter al aan het begin van het seizoen 2010/2011 aan het licht.
De sponsoradministratie bleek kort na het aantreden van Eising 'een chaos' te zijn. Met als gevolg een scheur in de broek van 245.000 euro. Daarnaast kreeg de club nog een BTW-claim over het seizoen 2008/2009. "Een vergeten BTW-afdracht", aldus Eising, "over een sponsorbedrag van 1,2 miljoen euro (contract met Jans Norder, red.). Daarvan is 98.000 euro betaald, 96.000 euro moet nog betaald worden."
Uit documenten in het bezit van RTV Noord blijkt dat in het voorjaar van 2010 uitvoerig over diverse BTW-aangiftes is gesproken door toenmalige bestuurders. Waarom deze specifieke aangifte destijds niet is gedaan, is de vraag. Meindert Schollema, toenmalig voorzitter van de raad van commissarissen, zegt dat het boek BV Veendam wat hem betreft is 'gesloten'. Oud-voorzitter Max Becherer kan zich de details uit die tijd niet meer herinneren.
Wim Entzinger geeft aan de situatie vanaf de zijlijn te volgen. Deze specifieke BTW-aangifte zegt hij niet te hebben gekend. "Maar in het algemeen zeg ik hierover dat het voor mij niet had uitgemaakt of ik nou een crediteurenakkoord van twee ton extra had moeten maken."
Henk Eising wil niet verder ingaan op de kwestie.