PvdD wil onderzoek naar gevolgen straling

© alicja sto / sxc stock exchange
GRONINGEN - De Groningse raadsfractie van de Partij voor de Dieren wil dat de gemeente de gevolgen van straling door bijvoorbeeld zendmasten door mobiele telefonie onderzoekt.
De partij baseert zich op een paar krantenpublicaties die suggereren dat WIFI-netwerken en UMTS-masten ongezonde straling verspreiden.
Nu willen de dierenvrienden bijvoorbeeld weten of de ziekte van kastanjebomen aan de Ubbo Emmiussingel in de stad aan die straling is toe te schrijven. Ook trekt de partij in twijfel of de aanleg van een WIFI-netwerk in de hele stad moet worden doorgezet.