Van Twist furieus over kritiek VVD

GRONINGEN - Directeur Kees van Twist van het Groninger Museum verwijt de VVD in Provinciale Staten onprofessioneel te handelen. Volgens hem gaat die fractie veel te ver in haar kritiek op hem en het Museum.
De VVD opperde woensdag dat Van Twist moet vertrekken, nu het Museum na de opknapbeurt een tekort van 1,1 miljoen euro blijkt te hebben. Volgens Van Twist heeft het Museum steeds keurig cijfers overlegd en meerjarenplannen gepresenteerd en is de kritiek van de VVD een belediging voor het personeel.
Kees van Twist was woensdagavond bij de commissievergadering van de Groninger gemeenteraad waar over het tekort van het museum werd gesproken. De raad wilde van het college horen hoe het kan, dat vorig jaar nog gezegd werd dat de opknapbeurt van het museum financieel haalbaar was en er nu toch een groot tekort is.
Wethouder Schroor meldde dat er binnen een aantal weken meer duidelijkheid komt, als de resultaten van het onderzoek bekend worden. Dan moet ook blijken of en hoe de gemeente het museum te hulp schiet. Daarbij houdt het college vast aan het standpunt dat het de gemeente geen geld mag kosten.