Veendam en Pekela willen af van persluchtopslag, Corre Energy zet plannen door

Impressie van de installatie van Corre Energy en de zoutcavernes
Impressie van de installatie van Corre Energy en de zoutcavernes © Corre Energy
De gemeenten Veendam en Pekela zien de plannen voor de opslag van perslucht in zoutholtes niet langer zitten. Het Brits-Nederlandse mijnbouwbedrijf Corre Energy laat zich hierdoor niet uit het veld slaan en wil het project bij Zuidwending doorzetten, desnoods met hulp van de rijksoverheid. ‘Maatschappelijk onverantwoord’, vinden de gemeenten.
Volgens Veendam en Pekela gaat het project ten koste van het landschap en het draagvlak in de omgeving. Ook keuren de gemeenten de manier waarop Corre Energy te werk gaat af. Het bedrijf communiceert bovendien gebrekkig en stemt plannen niet af, aldus de gemeenten.
Dat laten ze weten in een brief aan staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw). Veendam en Pekela trekken met hun zorgen opnieuw aan de bel over de plannen van het mijnbouwbedrijf Corre Energy.
Eerder stuurden beide gemeenten al brieven aan het ministerie van Economische Zaken waarin ze zeggen bezorgd te zijn over de ‘gestapelde mijnbouw in de omgeving’.

Verbaasd

Corre Energy is ‘verbaasd’ over het schrijven aan de staatssecretaris, laat woordvoerder Marjolein Overbosch weten. ‘We voelen ons overvallen’, zegt ze. ‘Wij staan juist heel erg open om te praten met beide gemeenten. En ook met de provincie en het ministerie van Economische Zaken hebben we regelmatig overleg. We willen iedereen betrekken in onze plannen. Ook de bewoners, die we op bewonersavonden hebben geïnformeerd.’
Maar volgens de gemeenten heeft Corre Energy nog altijd geen concreet plan ingediend. Wel heeft het bedrijf in een mondelinge toelichting laten weten zo’n twintig silo’s van 35 meter hoog te willen bouwen, staat in de brief aan de staatssecretaris. Die hoogbouw heeft volgens de gemeenten een enorme impact op het open karakter van het gebied. Ook het recreatiegebied Heeresmeer en de inwoners van Nieuwe Pekela zullen daar volgens de gemeenten last van hebben.

Bouwplannen liggen niet vast

Volgens Corre Energy ligt er wat betreft het ontwerp van de persluchtinstallatie nog helemaal niks vast.
‘Wij hebben nog nooit een plan gepresenteerd dat twintig silo's heeft van 35 meter. En als dat wel ergens zo opgevangen is, dan is dat erg spijtig en ook totaal niet de bedoeling geweest’, verklaart woordvoerder Overbosch.
Op tekeningen van Corre Energy staat wel een installatie die bestaat uit een aantal hoge silo’s of schoorstenen. Volgens Overbosch zegt dat echter niks over het definitieve ontwerp: ‘Wij kunnen helemaal nog niks zeggen over of er één silo komt of geen silo komt. Of die silo dan tien meter is of dertig, dat is absoluut nog nergens vastgelegd.’
Dat het lang duurt voordat er een ontwerp ligt voor de installatie heeft volgens het bedrijf veel te maken met stikstofregels, waardoor de bouw ingewikkelder is geworden.

Irritatie bij gemeenten

Corre Energy zorgt ook voor flinke irritatie bij de gemeenten door de manier waarop het bedrijf de vergunningenaanvraag wil doen. De onderneming wil de vergunningen voor de inpassing van de plannen in de omgeving wel lokaal regelen, maar volgens de gemeenten alleen wanneer ze vooraf aangeven eraan mee te willen werken. Doen ze dat niet dan wil Corre Energy de persluchtinstallatie realiseren via de zogeheten Rijkscoördinatieregeling. ’Het is voor meerdere doeleinden handig dat we die status hebben’, aldus het bedrijf.
Daarbij staan de gemeenten en ook de provincie grotendeels buitenspel omdat het Rijk dan beslist. Iets dat volgens Veendam en Pekela funest is voor de acceptatie onder de omwonenden. ‘Uit oogpunt van lokaal draagvlak zeer onwenselijk’, aldus de gemeenten.
Een energieproject kan onder de Rijkscoördinatieregeling vallen wanneer het van nationaal belang is. Iets dat volgens Corre Energy voor het persluchtproject opgaat.
Corre Energy heeft daarnaast volgens de gemeenten aangedrongen op een Rijksinpassingsplan, waarbij de minister een eigen bestemmingsplan kan vaststellen. Ook hier voelen Veendam en Pekela zich gepasseerd. Ze vinden dat de aanpak van Corre Energy niet past bij een mijnbouwbedrijf dat maatschappelijk verantwoord wil ondernemen.

Gas en waterstof in zoutkoepels

In Zuidwending wordt overigens in zoutkoepels al aardgas opgeslagen door Gasunie-dochter Energystock. Dat wordt volgens de gemeenten door Gasunie allemaal goed ingepast in het landschap. Gasunie heeft bovendien in de omgeving én de verhouding met de bewoners geïnvesteerd.
Het gebied van boven
Het gebied van boven © RTV Noord
De omvang van de installatie die Corre Energy volgens de gemeenten voor ogen heeft, zal daar afbreuk aan doen, vrezen de gemeenten. Het zal bovendien niet ten goede komen aan het draagvlak voor toekomstige opslag van waterstof in de zoutholtes waar nu gas in wordt bewaard. Gasunie werkt aan plannen daarvoor.
De gemeente benadrukt dat iedere zoutholte die voor perslucht gebruikt wordt, niet meer voor waterstof-opslag beschikbaar is.
Wat wil Corre Energy bij Zuidwending bouwen?

Corre Energy wil in zoutcavernes bij Zuidwending lucht onder hoge druk opslaan. Die lucht wordt erin gepompt op momenten dat er een overschot is aan (groene) stroom. Bij een stroomdip kan de lucht onder druk worden gebruikt om turbines aan te drijven om het stroomtekort op te vangen.

De persluchtinstallatie kan 320 MW aan vermogen leveren en bij stroomtekorten binnen enkele minuten worden ingezet. De installatie kan circa tachtig uur stroom leveren voor huishoudens en bedrijven.

Nog niet met groene stroom
In groene vorm is die stroom nu nog niet voorhanden. Corre Energy ziet gebruik van regulier geproduceerde energie om de lucht samen te persen weliswaar als een alternatief, maar is dat alleen efficiënt wanneer er te veel wordt geproduceerd en het net overbelast is.

Geen ervaring met persluchtbuffers
Ook al worden al tientallen jaren stoffen in de grond opgeslagen, ervaring met buffers van perslucht heeft Nederland niet. Wel zijn er acht locaties voor buffers van aardgas, stikstof en gasolie. Bij Heiligerlee wordt bijvoorbeeld stikstof in cavernes opgeslagen door Gasunie. Dat bedrijf gebruikt ook zoutholtes voor gasopslag.

In Duitsland en Amerika worden op twee plekken al wel cavernes voor perslucht als stroombuffer gebruikt. De installatie in Duitsland is al sinds 1978 in gebruik.