Aanpak Noordzeebrug weer vertraagd

GRONINGEN - De aanpak van de Noordzeebrug in Groningen is opnieuw vertraagd omdat het stadsbestuur niet wil meebetalen aan de extra kosten van de aanpassing.
De brug moet worden verbreed én verhoogd om de vaarweg Lemmer - Delfzijl geschikt te maken voor grotere en bredere schepen. Tegelijkertijd wordt in het kader van de reconstructie van de Ringweg de aansluiting op de Bedumerweg en bedrijventerrein De Hoogte aangepast. De hele klus kost ruim 30 miljoen euro en wordt betaald door de Provincie, het Rijk, de Commissie Bodemdaling en de stad Groningen. Maar het gemeentebestuur komt niet over de brug omdat kosten hoger uitvallen dan begroot.