'Muskusrattenbestrijding moet anders'

GRONINGEN - De bestrijding van muskusratten moet volgens Waterschap Hunze en Aa’s anders worden aangepakt.
Volgens woordvoerder Henk van der Leij van het waterschap 'springen de ratten je om de oren'. Volgens Van der Leij zijn er veel meer ratten dan in andere jaren. De provincie bestrijdt de ratten, maar roeit ze niet uit, aldus van der Leij. Hoe groot de populatie is, kan hij niet zeggen. Samen met de Dierenbescherming gaan de waterschappen nu in landelijk verband veldproeven uitvoeren om een verband te leggen tussen bestrijding en populatie.
Het waterschap heeft vorig jaar meer dijken moeten herstellen dan in andere jaren. Daarbij gaat het om honderden meters dijk. Per 1 oktober gaat de muskusrattenbestrijding in Groningen over van de provincie naar de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest. De Provincie Groningen gaat niet in op de beschuldigingen. Volgens een woordvoerder heeft de provincie de muskusrattenbestrijding goed en adequaat uitgevoerd.