' Broedponton alleen is niet voldoende'

GRONINGEN - Vogelbeschermingsorganisatie Avifauna Groningen pleit voor extra maatregelen voor wadvogels bij de Schermdijk in Delfzijl.
Afgelopen broedseizoen is geëxperimenteerd met een speciaal 'broedponton'. Het ponton is bedoeld als een vorm van natuurcompensatie, omdat op de Schermdijk mogelijk grote windturbines gebouwd worden. Vooruitlopend daarop hebben de provincie Groningen, Groningen Seaports en projectontwikkelaar Millenergy de handen ineen geslagen. Het broedponton wordt ook dit jaar weer gebruikt. Volgens woordvoerder Theo Jager van Avifauna Groningen helpt de inzet van het ponton wel een beetje, maar toch moet er meer gebeuren dan alleen dat. Lang niet alle wadvogels willen broeden op een dergelijk ponton. De provincie Groningen betaalt dit jaar de kosten van de huur voor het broedponton; die bedragen een kleine 40.000 euro. Vanaf volgend jaar draait Millenergy op voor de kosten.