Bezorgde omwonenden zetten Ede Staal in tegen oprukkende Eemshaven: 'De trein dendert door'

Het dorp Oudeschip met daarachter de Oostpolder
Het dorp Oudeschip met daarachter de Oostpolder © Mario Miskovic/RTV Noord
Met de klanken van Ede Staal die het Hogeland bezingt, willen de dorpsbewoners rondom de Eemshaven duidelijk maken dat er weinig over is gebleven van de karakteristieke sfeer die de oer-Groninger beschrijft in zijn lied. 'De bestuurders moeten nu eens echt gaan opkomen voor de belangen van de bewoners', klonk het uit de mond van de bewonersvertegenwoordiger.
Gedeputeerde Mirjam Wulfse (VVD) van de provincie Groningen en wethouder Eltjo Dijkhuis (GemeenteBelangen) zijn donderdagavond in Hotel Ekamper onder de rook van de Eemshaven aanwezig om in gesprek te gaan over de uitbreidingsplannen van de Eemshaven. Die uitbreiding moet plaatsvinden in de Oostpolder.

Minstens veertig geweest

Het is niet de eerste bijeenkomst, er zijn er al minstens veertig geweest. Nu was het moment gekomen voor de Groninger bestuurders om ook weer aanwezig te zijn bij zo'n informatieavond. Ze kregen vooral veel verwijten.
De Groninger bestuurders spreken de toehoorders toe.
De Groninger bestuurders spreken de toehoorders toe. © Robert Pastoor/ RTV Noord

Nieuw opgericht bewonerscollectief

Die kwamen van het onlangs opgerichte bewonerscollectief Bewoners Belang Eerst (BBE). Dat is een samensmelting van de dorpsbelangenverenigingen van Spijk en Oudeschip, dorpen die de gevolgen van een oprukkende Eemshaven zullen ondervinden. De plannen voor een uitbreiding van de Eemshaven in de aangrenzende Oostpolder, vielen de omwonenden rauw op het dak.
We hebben het gevoel dat we het nakijken hebben
Ab Reitsma (BBE)
'Nu, twee jaar verder, ervaren wij vooral dat de trein erg hard doordendert. We hebben het gevoel dat we het nakijken hebben', zegt Ab Reitsma namens BBE. 'Wij moeten niet het nakijken hebben. De lusten en lasten moeten in evenwicht zijn.'
Reitsma heeft op dit moment het idee dat er te weinig wordt geluisterd naar de inbreng van de omwonenden.
Hieronder zie je de door Bewoners Belangen Eerst gemaakte video.

'Doet pijn'

Via twee zelfgemaakte filmpjes willen de omwonenden de impact van de komst van nóg meer industrie duidelijk maken. Dat gebeurt op de klanken van Ede Staal, die het Hogeland liefdevol bezingt.
Omwonenden willen duidelijk maken dat er weinig overblijft van de woorden van Ede Staal, nu bewoners tussen Spijk en Oudeschip mogelijk nog meer industrie op zich af zien komen. De Provinciebestuurder laat weten geraakt te zijn als ze het filmpje heeft gezien.
Het is goed dat u de mogelijke impact laat zien
Mirjam Wulfse - Gedeputeerde (VVD)
'Dit filmpje doet pijn. Het is goed dat u de mogelijke impact laat zien', zijn haar woorden. Maar de pijn zit bij de omwonenden niet alleen bij het veranderde landschap. Ze hebben niet het idee dat er naar hen geluisterd wordt. Een informatieavond zoals die van donderdagavond wordt aangeduid als een avond om 'zoet gehouden' te worden. Ook wordt er gezinspeeld op het moment dat er een parlementaire enquête zal komen naar de totstandkoming van de industrie in de Oostpolder.

Lijdend, niet leidend

'Wij zijn hier niet leidend, maar lijdend', zegt bewonersvertegenwoordiger Reitsma. 'Mensen voelen zich murw geslagen. Wij hebben niet altijd het gevoel dat er iets gebeurt met onze inbreng.'
Gedeputeerde Mirjam Wulfse en Ab Reitsma van BBE over de plannen in de Oostpolder

'Ontwikkeling gaat door'

Op dit moment is het nog niet duidelijk welke bedrijven zich zullen vestigen in de Oostpolder, op het hoogspanningsstation van TenneT na. Zowel de provincie (Wulfse) als de gemeente (Dijkhuis) probeert de aanwezigen op het hart te drukken dat juist de bewoners worden meegenomen in alle plannenmakerij.
'Wij kunnen nu nog niet zeggen hoe het gebied eruit gaat zien.' De wensen die de omgeving ter tafel brengt komt volgens de bestuurder daarom ook nog zeker niet te laat, er is volgens haar nog voldoende ruimte om rekening te houden met de wensen van omwonenden. Toch is de gedeputeerde wel zeker van haar zaak want ze is niet van plan om de uitbreidingsplannen van de Eemshaven stil te zetten.
Ab Reitsma zet namens de omwonenden de boel op scherp
Ab Reitsma zet namens de omwonenden de boel op scherp © Robert Pastoor/ RTV Noord

Hopen op de BBB

De samenwerkende dorpsbewoners vestigen hun hoop op het nieuwe provinciebestuur. Wellicht dat onder aanvoering van de BBB wel naar de plattelandsbewoners geluisterd wordt. Althans dat is hun hoop.
'We willen sowieso dat er een fonds komt waarin bedrijven geld storten. Zodat met dat geld bijvoorbeeld een warmtenet aangelegd kan worden en een dorp als Oudeschip van het gas af kan.'
De lusten en lasten moeten voor de bewoners in evenwicht worden gebracht, als de plannen doorgaan. Maar als je diep in hun hart kijkt dan willen ze liever geen uitbreiding van de Eemshaven in hun toch al geïndustrialiseerde achtertuin.