Weidevogels worden in de watten gelegd in Medenertilsterpolder

In Ezinge is vrijdag een proef gestart om de omstandigheden voor weidevogels in de Medenertilsterpolder te verbeteren. Het gaat om een proef van vier jaar, waarin de provincie, Het Groninger Landschap, Collectief Groningen West en de boeren in het gebied samenwerken. Verschillende vormen van weidebeheer moeten zorgen voor ideale omstandigheden voor onder meer de grutto, veldleeuwerik, scholekster en de tureluur.
‘De aantallen weidevogels nemen hard af. Het wordt steeds stiller in de lucht en daar maak ik me zorgen over. Er moet iets gebeuren en ik ben blij met de samenwerking die nu tot stand is gekomen’, zegt Freek Nieuwenhuis van Collectief Groningen West. De weidevogelsbeschermingsclub van en door boeren is een van de ondertekenaars van de uitgangspunten van de proef.

Mozaïekbeheer

Het komt erop neer dat in de Medenertilsterpolder verschillende vormen van extensief weidebeheer toegepast gaan worden op gronden van de provincie en Het Groninger Landschap. In samenspraak met de boeren worden sommige stukken vernat. Deze maatregelen moeten een aantrekkelijk gebied opleveren waar weidevogels zich graag vestigen om te broeden en hun jongen groot te brengen.
Boeren doen aan agrarisch natuurbeheer, waarbij ze rekening houden met nestelende vogels en hun jongen. Het tijdstip van maaien wordt daarop aangepast. Dit zogeheten mozaïekbeheer wordt gecoördineerd door Collectief Groningen West in nauwe samenwerking met de betrokken veehouders.

Moeizame verhouding

Melissa Onwezen van de provincie is projectleider van de proef: ‘Elf boeren kunnen grond van de provincie en van Het Groninger Landschap pachten. De veehouders verbinden zich aan de uitgangspunten van de proef. Zo hopen we het broedsucces in de polder te vergroten.’
Freek Nieuwenhuis zet zijn handtekening, naast hem vlnr Marco Glastra, Jan Kuipers en gedeputeerde Johan Hamster
Freek Nieuwenhuis zet zijn handtekening, naast hem vlnr Marco Glastra, Jan Kuipers en gedeputeerde Johan Hamster © Jan Been/RTV Noord
Marco Glastra zette zijn handtekening namens Het Groninger Landschap. Hij is blij dat er afspraken zijn gemaakt. 'We hebben een tijdje een moeizame verhouding gehad met de boeren in de polder, maar gelukkig hebben we elkaar weer gevonden. We hebben het vertrouwen in elkaar uitgesproken en trekken nu samen op in het belang van de weidevogels.’

Roofdieren

Namens de boeren in de polder ondertekende Jan Kuipers het convenant. Hij complimenteerde gedeputeerde Johan Hamster, die het was gelukt om de veehouders en Het Groninger Landschap weer on speaking terms te krijgen. ‘We stonden met de koppen tegen elkaar, maar nu liggen er afspraken waar we mee kunnen leven en die ook passen bij onze bedrijfsvoering. In het belang van de weidevogels moet je samenwerken en gaan we aan de slag om de proef tot een succes te maken.’
Een deel van de Medenertilsterpolder met Feerwerd op de achtergrond
Een deel van de Medenertilsterpolder met Feerwerd op de achtergrond © Jan Been/RTV Noord
Hoewel de betrokken instanties er een succes van willen maken, spreken ze ook hun zorgen uit. Freek Nieuwenhuis van Collectief Groningen West: ‘We streven naar de perfecte omstandigheden voor de weidevogel, maar broedsucces hangt ook voor een groot deel af van roofdieren. Wat doe je met predatoren als vossen, steenmarters, hermelijnen, reigers, ooievaars, en roofvogels die het voorzien hebben op de eieren en de jongen? Daar moeten we met zijn allen nog eens goed over nadenken.’

Na drie jaar verbetering

Melissa Onwezen van de provincie: ‘We hebben afgesproken dat er na drie jaar iets van verbetering te zien moet zijn. Is de toestand dan stabiel, of in elk geval niet verslechterd, dan gaan we kijken of we de proef verlengen tot 2028. Is er over drie jaar een duidelijke verbetering van de weidevogelstand zichtbaar dan kunnen we deze aanpak mogelijk blijven hanteren.’