Kindergrafje gevonden onder Grote Markt, afkomstig uit de vroege middeleeuwen

Tussen de graafwerkzaamheden ligt een kindergraf
Tussen de graafwerkzaamheden ligt een kindergraf © Nico Swart/RTV Noord
Tijdens de werkzaamheden op de Grote Markt in Stad is een kindergrafje aangetroffen. Het stamt vermoedelijk uit de vroege middeleeuwen, rond 700/800 na Christus.
'We zijn bezig met het aanleggen van nieuwe riolering', zegt stadsarcheoloog Gert Kortekaas. De gemeente Groningen wordt daarbij archeologisch begeleid door ingenieursbureau MUG, dat onderzoekt wat er in de grond zit onder de Grote Markt. Een van de archeologen van dat bureau trof het grafje aan.

Opgraven en documenteren

'Bij het maken van een gat voor de put van de riolering is één grafje aangesneden, en de randen van twee andere graven. Het bewaren in de bodem is het best, maar zodra er zuurstof bij komt, vergaat het. Dus het grafje dat is aangesneden gaan we opgraven en documenteren', aldus Kortekaas. De twee graven waarvan de randen zijn geraakt zijn nog intact en blijven in de grond bewaard.

Middeleeuwen

Het graf moet rond 700/800 na Christus in gebruik zijn genomen, is zijn conclusie. 'Dat kan je zien aan de diepteligging, de kleur van de kuil, die is lichtgrijs. En hij ligt niet oost-west, maar een beetje scheef, net als andere graven. Dan kom je ergens in de middeleeuwen uit.'
Bij het rode latje ligt een menselijk bot
Bij het rode latje ligt een menselijk bot © Nico Swart/RTV Noord
In het graf is ook een botje aangetroffen, dat wordt onderzocht om meer te weten te komen over het grafje.

Groter grafveld

Het grafje sluit volgens de archeoloog aan op een veel groter grafveld. 'We hadden verwacht dat we buiten dat hele oude grafveld van het Martinikerkhof aan de Sint Jansstraat zouden zitten, maar het loopt kennelijk door naar een ander veld onder de Grote Markt. Dat werd in '96 aangetroffen, maar dat het één geheel is, wisten we niet. Dat grafveld heeft zich heel langzaam verplaatst naar het Martinikerkhof.'
De plek van het gevonden graf is omgeven door het muurwerk van de vroegere hoofdwacht. 'Dat is waar vroeger recht werd gesproken in de gemeente Groningen. Het gebouw stond er tot 17 april 1945, toen werd het aan flarden geschoten', vertelt Kortekaas. 'Het is weggehaald, behalve de funderingen, die we nu aantreffen.'
Bij het grafje werden funderingen aangetroffen
Bij het grafje werden funderingen aangetroffen © Nico Swart/RTV Noord

'Leuk, maar kost veel tijd'

Kortekaas denkt dat het niet de laatste opgraving is die zal worden gedaan tijdens de herinrichting. 'Misschien dat we in het verloop, bij het graven voor twee iets dieper gelegen putten ook nog iets aantreffen, maar ik hoop eigenlijk van niet. Het is wel leuk, maar het kost heel veel tijd. Dan wordt het project nog spannend.'