Nieuwe aardappel op komst voor zilte grond

© bw14 / Flickr
GRONINGEN - Nederlandse akkerbouwers werken samen met veredelaars en universiteiten hard aan de ontwikkeling van een nieuwe aardappel die goed gedijt op verzilte akkers.
Dat meldt het Productschap Akkerbouw. Verzilting is het geleidelijk toenemen van het zoutgehalte van de bodem. In Nederland zal de komende tien jaar ongeveer 125.000 hectare landbouwgrond verzilten, met name in de kustgebieden en rondom de Waddenzee.
Nieuwe praktijkproeven op Texel moeten duidelijk maken welke Nederlandse
rassen het best groeien op grond die onderhevig is aan verzilting.