Instellingen

Samenwerking rioolbeheer moet kosten drukken

De contracten zijn ondertekend...

LOPPERSUM - Delfzijl, Appingedam en Loppersum besteden het onderhoud en het beheer van het gemeentelijke riool uit aan RioNoord, een gezamenlijke BV van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa's en het waterbedrijf Groningen.

Dinsdag werden de contracten getekend. Landelijk wordt een kostenstijging van rioolbeheer voorzien van zeshonderd miljoen euro.

Het kabinet wil daarom samenwerking tussen gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Desnoods gedwongen. De kans is desondanks groot dat de burger meer rioolbelasting moet gaan betalen.