Grootschalige duurzame energieopslag op terrein van failliet Aldel

Aldel van boven gezien
Aldel van boven gezien © Koos Boertjens
Op een deel van het terrein van de failliete aluminiumproducent Aldel in Delfzijl komt een grootschalige energieopslag van GIGA Storage B.V. De locatie is direct aangesloten op het hoogspanningsnet van TenneT. Hierdoor ontstaat meer ruimte op het elektriciteitsnetwerk en kunnen nieuwe partijen worden aangesloten.
Groningen Seaports heeft met GIGA Storage een pachtovereenkomst afgesloten voor vijftig jaar.

Vraag en aanbod meer in evenwicht

In de regio Delfzijl wordt een grote hoeveelheid duurzame energie opgewekt. De energieopslag van GIGA Storage gaat een belangrijke rol spelen in het tijdelijk opslaan van deze duurzame energie. Op momenten dat er een tekort is, kan GIGA Storage energie op het elektriciteitsnet zetten.

Nieuwe economie op plek van 'industrieel baken'

'Het is goed om te zien dat zo’n markante locatie met een enorme Groningse geschiedenis nu deels gebruikt gaat worden voor de nieuwe economie: het vergroten van de hoeveelheid duurzame energie op ons netwerk. Wij zijn ook blij met de positieve ondersteuning van TenneT op dit project', zegt directeur Cas König van Groningen Seaports.
'Voor Groningen Seaports is dit een aanvullende en logische stap in de energietransitie. Op onze locaties zijn van oorsprong meerdere fossiele energiecentrales gehuisvest. Door naast de windturbines en zonneparken nu ook grootschalige energieopslag te faciliteren, laten wij zien dat wij duurzame energie belangrijk vinden.'
'Hoe jammer het ook is dat dit industrieel baken van Delfzijl moest stoppen; wij zijn zeer verheugd dat wij de mogelijkheid krijgen om een grote industriële energieverbruiker te vervangen en hiermee een duurzame invulling aan de locatie te geven', aldus directeur Ruud Nijs van GIGA Storage.

Belanghebbenden erbij betrekken

GIGA Storage zal nu beginnen met het ontwerpen en plannen van de faciliteit en met de vergunningsaanvraag. Het bedrijf werkt nauw samen met diverse instanties om ervoor te zorgen dat alle belanghebbenden op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en betrokken blijven bij het proces.