Garnalenvissers 'voorzichtig blij' over kritiek van kabinet op voorgenomen visverbod van Europese Unie

Garnalenkotters in de visserijhaven van Lauwersoog
Garnalenkotters in de visserijhaven van Lauwersoog © Steven Radersma/RTV Noord
Het door de Europese Commissie voorgesteld stapsgewijs afbouwen van de zogeheten bodemberoerende visserij in Natura 2000-gebieden is slecht onderbouwd en er wordt te weinig rekening gehouden met de sociaal-economische effecten ervan. Dat is in het kort de inhoud van de brief die landbouwminister Piet Adema, mede namens stikstofminister Christianne van der Wal, naar de Tweede Kamer stuurde. In Lauwersoog wordt voorzichtig positief gereageerd, al gaat de vlag nog niet uit.
Volgens de Europese Commissie is het voor de bescherming van het leven in en op de zeebodem nodig de bodemberoerende visserij in onder meer de Waddenzee en de kustzone van de Noordzee tot 2030 stapsgewijs af te bouwen. Garnalenvissers, die sleepnetten op klossen over de zeebodem trekken, vallen ook onder deze vorm van visserij.

Zwart scenario

Barbara Holierhoek is directeur van de Visafslag Lauwersoog, waar veel garnalen worden verhandeld. Ook is zij als adviseur verbonden aan 'Hulp in Nood', de vereniging voor garnalenvissers. Eerder dit jaar sprak zij nog over het verdwijnen van de garnalensector in Noord-Nederland, in het geval het zwarte scenario als gevolg van Europese regelgeving zou uitkomen.
We zien dat het tij kentert
Barbera Holierhoek directeur Visafslag Lauwersoog

'Niets is zeker'

Nu Adema in de kamerbrief stevige kritiek heeft geuit op het Europese voornemen is zij positiever gestemd. 'We zijn voorzichtig blij', zegt ze. 'Maar het blijft politiek. Je weet nooit wat er de komende jaren nog gaat gebeuren, niets is zeker. Hoe het komt dat het kabinet nu kritiek heeft? Dat weet ik niet precies.'
'Het zou te maken kunnen hebben met de overwinning van de BoerBurgerBeweging bij de verkiezingen voor Provinciale Staten. Toen is een signaal afgegeven dat er ook rekening gehouden moet worden met mensen die buiten de Randstad wonen. En het kan te maken hebben met voedselzekerheid. Nederland groeit, de wereldbevolking groeit. Je kan niet eindeloos mensen voor gedane feiten neerzetten qua landbouw en visserij, dat is natuurlijk ook niet handig.'
Directeur Barbara Holierhoek
Directeur Barbara Holierhoek © Steven Radersma/RTV Noord
Volgens Holierhoek is het voor Nederland nu zaak om in Europees verband op te trekken met landen als Duitsland, Denemarken, België en Frankrijk. 'Het zwartste scenario hoeft niet uit te komen. We zien dat het tij kentert.'

Reactie Waddenvereniging

De Waddenvereniging is teleurgesteld over de opstelling van de ministers. 'Maar een verrassing is het niet', zegt woordvoerder Wouter van der Heij. 'Nederland heeft een grote bodemberoerende visserijsector. Het kabinet zit in een spagaat tussen visserijbelangen en natuuropgaven. Ze zijn aan het struisvogelen. Maar er gaat niets veranderen zonder dat het pijn doet.'