Eendenkooi Schier bestaat 150 jaar

© Schierweb
SCHIERMONNIKOOG - De eendenkooi en boerderij De Kooiplaats op Schiermonnikoog bestaan 150 jaar.
De kooi is een bijzonder onderdeel van het Nationaal Park Schiermonnikoog. In het kooibos komt, behalve de kooiker, bijna geen mens.
De eendenkooi dateert al van 1861. Toen gaf koning Willem III toestemming om op Schiermonnikoog een nieuwe eendenkooi aan te leggen. De kooi, en de bijbehorende boerderij De Kooiplaats kwamen te liggen aan de oostkant van de net aangelegde Banck’s Polder. De uit Ulrum afkomstige Koert Davids was de eerste kooiker.
Vanaf 1989 werd de eendenkooi eigendom van Natuurmonumenten en onderdeel van het Nationaal Park Schiermonnikoog. De kooi werd gerestaureerd en er kwam er weer een kooiker die eenden ving. Maar, in tegenstelling tot vroeger, belanden de dieren niet meer in de pan: ze worden geringd en zijn daarna weer vrij om te gaan. Door onder meer dit ringonderzoek is duidelijk geworden dat Schiermonnikoog een belangrijke rol vervult voor overwinterende eenden uit Noord en Oost Europa.
Natuurmonumenten en het Nationaal Park organiseren op 2 juli een open dag ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de eendenkooi.