Plan Groninger Museum 'niet realistisch'

GRONINGEN - De CDA-Statenfractie in Groningen vindt het plan van aanpak van het Groninger Museum niet realistisch.
Het museum zit in financiële problemen en heeft het stads- en provinciebestuur om hulp gevraagd.
Provinciale Staten willen eerst weten hoe het museum het tekort denkt weg te werken. In het plan wordt volgens het CDA teveel uitgegaan van subsidies van Rijk, provincie en Stad. Dat is, gezien de bezuinigingen die op komst zijn, niet reëel, aldus het CDA. Het Museum moet daarom veel meer in de kosten snijden en inkomsten zien te vinden buiten de overheid.