Kritiek op inning waterschapsgeld door Hefpunt

VEENDAM - Het CDA, afdeling Veendam-Wildervank komt in opstand tegen de manier waarop Hunze en AA's het waterschapsgeld laat innen.
De inning van het geld is uitbesteed aan Hefpunt. Die heeft de ingezetenen per brief gemeld dat alleen bij automatische overboeking het bedrag in 6 termijnen mag worden betaald. Wie het niet automatisch wil laten gebeuren, moet het jaarbedrag in één keer betalen.
Volgens het CDA is dat onrechtvaardig tegenover mensen die zelf de controle over hun rekening willen houden. De partij stelt voor om die mensen in ieder geval de mogelijkheid te geven om in drie termijnen te betalen.