Team RuG helpt mee met opgraven scheepswrak

LELYSTAD - Een team van de Rijksuniversiteit Groningen is maandag samen met archeologiestudenten en een team van medewerkers van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed begonnen met de opgraving van een scheepswrak in Lelystad.
Met deze opgraving hopen de onderzoekers belangrijke informatie te verkrijgen over het schip dat stamt uit een periode waarin niet veel gegevens over de scheepsbouw bekend zijn.
Opvallend is dat het wrak ondanks de ondiepe ligging, boven het grondwater toch bijzonder compleet is. Het op te graven wrak is gevonden in 1975. Bij een onderzoek in 2003 is een bijzondere vondst gedaan; de onderzoekers vonden een zogenaamd rapier (een zwaard) dat kan worden gedateerd aan het eind van de 16e eeuw. Het is nog onduidelijk is wat het zwaard aan boord van het schip deed. De archeologen hopen tijdens de opgraving onder meer het mysterie van het zwaard op te lossen.
De opgraving wordt gedaan in het kader van de IFMAF, een samenwerkingsovereenkomst tussen verschillende instanties om maritiem archeologisch universitair onderwijs te versterken. Doel is om bestaande maritieme archeologische kennis over te dragen en uit te bouwen. In 2008 is de opleiding maritieme archeologie aan de RUG van start gegaan.