Hoogwater spoelt buitendijkse vogelnesten weg

Veel nesten van lepelaars zijn weggespoeld..
Veel nesten van lepelaars zijn weggespoeld.. © Wikipedia
GRONINGEN - Door de extreem hoge waterstand afgelopen weekeinde zijn veel van de buitendijkse vogelnesten weggespoeld op de Waddeneilanden.
Het was de derde vloedgolf van dit broedseizoen dat nu al de boeken ingaat als die met de hoogste waterstanden van deze eeuw.
Het is een flinke klap voor deze kwetsbare groep vogels,’ aldus boswachter Erik Jansen van Natuurmonumenten. De boswachters van Natuurmonumenten hebben de kwelder van Schiermonnikoog nog niet bezocht, maar vrezen voor veel nesten. Gevreesd wordt voor de nesten van de 200 lepelaars en van een kolonie visdieven en kokmeeuwen.
Op Texel en langs de Friese en Groninger kust zijn achter de dijk natte laagtes ingericht. Hier broeden met succes duizenden bijzonder wadvogels, zij hebben geen last van de hoge waterstanden.