Acht Werkmans naar Koninklijke Bibliotheek

GRONINGEN - De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag heeft 8 zeldzame drukwerken aangekocht van de Groningse Ploegkunstenaar Hendrik Nicolaas Werkman.
Een van de meest zeldzame werken is het gedicht "De Zee" van Hendrik Marsman met illustraties van Werkman. De oplage bestond uit slechts 12 exemplaren, waardoor het werk heel zeldzaam is.
De 8 drukwerken komen uit de nalatenschap van Ate Zuidhoff, medeoprichter van het drukkersgenootschap de Blauwe Schuit. Zuidhoff overleed in 2009 en de erven wilden, dat de werken voor een breed publiek toegankelijk zouden worden.