Geen opvanghuis in Moesstraat

© Jeroen Berkenbosch
GRONINGEN - Het Leger des Heils ziet af van de huisvesting van ex-gedetineerden in een pand aan de Moesstraat in Groningen.
Het zou te duur zijn om het pand geschikt te maken voor bewoning van deze groep. Ook speelt mee dat er in de buurt onvoldoende draagvlak is voor het project.
De ex-gedetineerden blijven nu in een opvanghuis aan het Damsterdiep. De gemeente heeft de vergunning inmiddels verlengd.